game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย วันแม่ 2559 

? กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าตัวที่ 19 น้องมาลัย

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ เดือนสิงหาคม วันแม่ 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกันทำบุญไถ่ชีวิตกันวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ? 

 

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ 

@ คุณตาวินัย ปทุมพงษ์ 200

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ กาญจนา ชนะวงศ์ 500

@ จ.อ.หญิง ทัศนีญา ลี 200

@ พี่ปาล์ม-พี่ปลื้ม-น้องปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ คุณแม่สุภาภรณ์+คุณพ่อสาโรช คำรัตน์ 300

@ ปลัดศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ จิตเกษม เสถียรพานิช 1,000

@ วรันณ์ธรณ์ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ พรเทพ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ Mr Heath Black 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ 300

@ สืริน ฉายสุวรรณ 100

@ ละเหาะ ศรีเดช 100

@ สุดใจ-ณัฏฐา บุญข่าย 1,200

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 100

@ รัตนา จันทโรภาส 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ เจ้าที่ร้านจังรุ่งเจริญ หนามแดง 100

@ ดร.กรกมล พากเพียร 1,000

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ ทิน แช่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ธนธรณ์& นายศรัณย์ คำรัตน์ 100

@ สมศรี พุ่มทองตรู 520

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย 3,000

@ คุณแม่ทัศนีย์ เสนาชัย 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 2,000

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ 500

@ เรืองรุจน์-ขวัญพร-เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ จักรพร-มาลิณี-จิรภัทร คงบัว 1,000

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ปุณยพัตน์ กุศิโรรักษ์ 1,000

@ พตท.อภิชาต-พรพรรณ พุทธบุญ และบุตร 1,000

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,000

@ พันตรี สนิทนา 500

@ สุเนตรา แก้ววิเชียร 500

@ นางจิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 1,000

@ ด.ช ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 90

@ นางยุพิน ทรงครักษ์ 110

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ นางวัชรี อู่ไพบูรณ์ จ.นครราชสีมา 500

@ เสกสรรค์ ดีสมศักดิ์และครอบครัว 500

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 500

@ ยุพาภรณ์ ตันติธนพัตน์ 500

@ วราภรณ์ พัฒนาสันติชัย 500

@ สุมาลี ทรัพยาคม 200

@ สุภาวดี เลาหะตระกูล 400

@ สมใจ คุณผล 500

@ สุนี แซ่แต้ และลูกๆ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 300

@ น้ำใจ จินตชาติ 1,000

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ ครอบครัว เสรีรัตนาคร 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 17-18 เหลือ 31,113 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 66,933 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

* ปิดรับทำบุญวันที่ 7 สิงหาคม 2559

* น้องมาลัยไถ่วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ราคารวมค่าส่ง 29,535 บาท

* ถวายพระอาจารย์โกมล วันที่ 11 สิงหาคม 2559

*** มีเงินเหลือ 37,398 บาท จะยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 20 น้องใจบุญ เดือนตุลาคมช่วงงานกฐินเพื่อนเบ็ญ 69 ปี 2559  อีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật