game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 16 น้องขวัญนา วันพืชมงคล 2559

? กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าตัวที่ 16 น้องขวัญนา

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ชีวิตตัว 16 น้องขวัญนา วันพืชมงคล พฤษภาคม 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกันครับ ไถ่ชีวิตในวันที่ 10 พค 2559 ? 

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ 

@ อุทิศส่วนกุศลให้ปิยะพร พงศ์จรรยากุล 200

@ นายทองสืบ-นางอรสาพงศ์จรรยากุล 300

@ ครอบครัว พลศรี 1,000

@ ครอบครัวจิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 1,000

@ เพ็ชรบูรณ์ พูลผล และครอบครัว 1,000

@ ครอบครัว เหล็กกล้า 1,000

@ วันทนีย์ ธารณธนบูลย์ 300

@ พอ.วิชิต มักการุณ และครอบครัว 1,000

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ เฉลิม พันธมิตร 200

@ ลำเนา จันทรแดง 200

@ ธัญชุจุฑา พันธมิตร 200

@ ชิษณุพงศ์ กิตติวงศ์วิศาล 200

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ ธัญญาภรณ์ มากดี 1,000

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ อุทิศแด่ น้องตุ้ม วรวุฒิ สุรพัฒน์ 300

@ อุทิศแด่ คุณพ่อธนาคม ละออปักษิน 300

@ เกรียงชัย-จิราวดี-กิตติภัฎ-ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 4,000

@ เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข 1,000

@ นิสหน่อย 6/8 และครอบครัว 500

@ ชนากานต์ จึงมั่นคง 500

@ ลักษมณ จึงมั่นคง 500

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 300

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชกุล 1,000

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ เด็กหญิงสุปวีณ์ แซ่เจียะ 500

@ ธีระพร สุประดิษฐอาภรณ์ 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย1,000

@ สมพงศ์ สุหงษา เจแปน 1,000

@ เฮียเฮง วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ หน่อย&ต๋อง 500

@ สุภาภรณ์&สาโรช คำรัตน์ 200

@ ศรัณย์&ธนธรณ์ คำรัตน์ 100

@ ทิน แซ่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 200

@ สิริพร แก้วมหาวงศ์ (ศรีธัญรัตน์) 200

@ ว่าที่ รต.พีรวัส สุขเลิศ 100

@ สุรทิน หมื่นอินทร์ 100

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 400

@ คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้ ขายยาศรีสุพรรณ 500

@ ศุภฤกษ์-วาสนา-ศุภลดา-ศุภจารีย์ ตรีรัตนชวลิต 540

@ ฌาน โง้วศิริ 1,000

@ ด.ญ ฌานิศา โง้วศิริ 1,000

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 15 เหลือ 30,908 บาท

฿ รวมเงินที่ได้ 60,548 บาท

฿฿ ไถ่ขวัญนา วันที่ 10 พค 2559 ราคารวมส่ง 30,000 บาท

฿฿฿ มีเงินเหลือ 30,548 ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 17 น้องใบบุญ เดือนกรกฏาคม วันเข้าพรรษา ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật