game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 14 น้องดอกรัก วันมาฆบูชาและวาเลนไทร์ 2559

? กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าตัวที่ 14 น้องดอกรัก

? กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

? ไถ่ชีวิตวันมาฆบูชา และวาเลยไทร์ กุมภาพันธ์ 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกันครับ ? 

 

?‍?‍?‍?  รายชื่อผู้ทำบุญ 

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 2,000

@ ปรีชา ศรีสาร 1,000

@ ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ 1,000

@ กิตติ ฤทธิทิศ 1,000

@ ลำใย ศรีสุนนท์ 1,000

@ นัฐวุฒิ สุขส่ง 1,000

@ ภ้กดี โสดาภักดิ์ 1,000

@ นารีรัตน์ จารุเกษม 500

@ อุทัยวรรณ รุ่งเรือง 500

@ สมาน บุญญกาญจน์ 1,000

@ นางลักษณะ แสวงดี 1,000

@ ดต. สงวน ทองสันต์ 1,000

@ รตอ. วีระวัฒน์ สุทธิสิงห์ 1,000

@ พตท. ประสงค์ งามสง่า 1,000

@ นุจรินทร์ จันทะโชติ 500

@ กฤษณา สมประสงค์ 500

@ บัญฑิต มักการุณ 500

@ คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้ 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ พต.อภิดล-นงนุช คงนิล 500

@ พ.ต.ท.บุญเที่ยง ทองเกรียวและครอบครัว 500

@ พนิตา จิตรจักร 100

@ ครอบครัว วีระยุทธ เสรีรัตนาคร 300

@ พัชรารัชต์+รัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 300

@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 500

@ กัมปนาท-กันยารัตน์-ศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล 500

@ กฤตภรณ์ ประกอบแสง 300

@ ลัดดา-พัชร์สุ วรรณขาว 2,000

@ ประดิษฐ์-อมราภรณ์ ดอกรัก และครอบครัว 1,000

@ จิรัฏฐ์-อรุณี คูสิริ 300

@ เฮียเฮง วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 500

@ อุทิศให้เตี๋ย สัญญา รักสัตย์มั่น 300

@ แม่ระเบียบ รักสัตย์มั่น 300

@ คุณตาธวัช-คุณยายหนู สันติกุลธานี 500

@ อุทิศให้คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 700

@ ศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ พรชัย-ธนิกา พงศ์พันธุ์ลาภ 500

@ สมชาย สายจันดี 2,000

@ ชุติเดช (แสนเมือง) จิตรมาตร 1,000

@ ดนุ-ภณิดา มโนรส และครอบครัว 1,000

@ เพ็ชรบูรณ์-วลีรัตน์-ชิษณุภรณ์ พูลผล 1,999

@ ด.ต.ไพศาล-นางพรรณี จำเป็น และครอบครัว 1,000

@ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 300

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 300

@ เอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา และครอบครัว 500

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 400

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ สมพงศ์ สุหงษา เจแปน 1,000

@ ฐนิชวรีณ์ จุลวิธูรฑ์ 500

@ หัทยา ถิระวันธุ์และครอบครัว 1,000

@ นุจรี สัตยารักษ์ 500

@ รัชดาภรณ์ แพพื้น 500

@ เกียรติศักดิ์ ทิพย์เลิศ 1,000

@ เสาวรัตน์ ลิ้มสุวรรณ 1,000

@ ทวีศักดิ์ รัตนจันรสนนท์ 1,000

@ ยมุนา กลีบสัตบุศย์ 500

@ บุษราคัม อมรรัตนโกศล 200

@ เจนนิสาข์ จำปีติทัศน 500

@ ปิยพร วิเศษศิลปานนท์ 1,000

@ สุภัค รพีพันธ์ 1,000

@ ชญานันท์ เสนาะจิตร์ 500

@ เมธี คำแหง และครอบครัว 1,000

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 1,000

@ ดร. กรกมล พากเพียร 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ จุฬาพร คำรัตน์&ทิน แซ่เคือง 400

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชกุล 1,000

@ Pudnambus Nareuwongsan-uan 500 @ วันเสาร์ อกอุ่น 500

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 13 เหลือ 10,000 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 62,399 บาท

** น้องดอกรัก ไถ่ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ราคา 29,500 บาท

*** เงินเหลือ 32,899 บาท จะยกยอดไปไว้ไถ่ น้องน้ำใส ชีวิตที่ 15 ช่วงทำบุญวันสงการนต์ เมษายน 2559 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

------------------------------------------------------------

? ข้อมูลโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า

 //arrahmanlive.com/index.php/variety-group/2020-05-01-02-53-36

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ แจ้งที่ 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

------------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật