game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2565

game điện tửLiên kết đăng nhập

วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อบำรุงเสนาสนะและก่อสร้างห้องสุขา ณ วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ㆍ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ณ ศาลาอนุสรณ์พระราชสุทธาจารย์ (สมดี อชิโต)

เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์

เวลา ๑๙.๐๐ น. - ประธานเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาเบื้องหน้าองค์พระพุทธเมตตา

- เจ้าภาพแต่ละคณะเข้าจุดธูปเทียนบูชาหน้าองค่กฐิน ตามจุดที่กำหนด

- พิธีกรกล่าวนำไหว้พระรับศีล

- ขอขมาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพุทธมนต่ฉลองสมโภชองค์กฐิน

- เจริญเมตตาภาวนา

- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พร เสร็จพิธี

 

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๖.๑๙ น.ไถ่ชีวิตโค - กระบือ ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง

เวลา ๑๓.๐ ๐ น. ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร บริเวณรอบพระอุโบสถ

เวลา o๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร

เวลา ๑๐.๐๐ น. - เจ้าภาพแต่ละคณะร่วมถวายผ้ากฐิน

- พระสงฆ์อุปโลกน่

- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พร

- เจ้าภาพแต่ละคณะเข้ารับของที่ระลึกตามลำดับ เสร็จพิธี

ร่วมทำบุญได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดยโสธร 661-0-02167-8 ชื่อบัญชี วัดป่านิคมพัฒนาราม

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật