game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ปีใหม่นี้ ขอเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อซื้อตุ๊กตาแจกน้องๆ เด็กเล็กที่ รพ. หรือ รร. ท้องถิ่นห่างไกล

game điện tửLiên kết đăng nhập

ปีใหม่นี้ ขอเชิญชวนบริจาคเงิน เพื่อซื้อตุ๊กตาแจกน้องๆ เด็กเล็กที่ รพ. หรือ รร. ท้องถิ่นห่างไกล
?‍♂️ ปิดกิจกรรมปี 2563 แล้วนะครับ รวมส่งไปแล้วทั้งหมด 650 ตัว ส่งไปที่ โรงเรียนและโรงพยาบาล รวม.. แห่ง
? จำนวนเงินที่ใช้ไป 28,000 บาม เงินที่เหลือจะยกไปรวมรอแจกในกิจหกรรมปี 2564 นะครับ ?

##รายชื่อผู้บริจาค 2563 ##
@ อุทิศให้กับ นายพงศกร บุญงอก 500
@ สมเกียรติ ศรีจารนัย 500
@ เกียรติศักดิ์ อภัยบัณฑิตกุล 200
@ ด.ญ เอมมาลี่ เดกค์ 100
@ ด.ช แมทธิว เดกค์ 100
@ ธีรศักดิ์ จึงวิวัฒนาภรณ์ 1,000
@ เลิศลักษณ์ เจนใจวิทย์ 1,000
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 200
@ มงคล-คุณลินจง หลักเมือง 500
@ กัญกนิษฐ์ ขำแก้ว 200
@ ศศิวิมล มีจรูญสม 500
@ เสมา ธ.กสิกรไทย 300
@ ธัญลักษณ์ สุขพรรณ 500
@ ทิพาพร บุญมานะ 500
@ ดร.เฉลิมพล นิยมศิลป์ 1,000
@ อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล 200
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ ยุทธพล-ณัฐพร วิเชียรอินทร์ 300
@ อุไร เมืองพิล 200
@ สุชาดา กฤษณะการะเกตุ 200
@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500
@ พิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ 500
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 500
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ชนิตา พีรบวรเดช 2,000
@ เบศรา นันทพินิต 500
@ ปราณี วัฒนพงศ์ 150
@​ ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500​
@ สิริพร ศรีตระกูล 500
@ ชัชวาล สงวนตระกูล 500
@ ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 500
@ เอมอร อารีย์ 500
@ เมตตา บัวสด 300
@ มณีนาถ ชาติวงษ์ 300
@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500
@ ส่งยศ สุพิชญ์ 300
@ ศรี ศรีพุทธคุณ 500
@ พรรณพิลัย จารุพานิชย์กุล และครอบครัว​ 500
@ ปนัดดา เจริญกิจ 2,000
@ วิฆเนศ ทรงธรรม 400
@ รัสมี สิงหโยธิน 500
@ บัญชร ส่งสัมพันธ์ 500
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ ศุภกิจ ตรีรัตนชวลิต 200
@ ศุภกร ตรีรัตนชวลิต 100
@ วิลาวัลย์ ตรีรัตนชวลิต 200
@ แพรวภิญญา ตรีรัตนชวลิต 250
@ ตาไข่ เด็กวัด นครฯ 3,880
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 200
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 820
# รวม 30,000 บาท

  

 

------------------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật