game điện tử

arrahmanlive.com ;แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) 15 คอร์สวิชา
 game điện tửLiên kết đăng nhập
.
1.) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย | Use of technology for research development 
2.) การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ | Creating Online Learning Resources 
3.) การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age 
4.) การออกแบบ Infographic | Infographic Design 
5.) วิทยาการข้อมูล | Data Science 
6.) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work 
7.) ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and Internet of Things Technology 
8.) การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | Network Creating with Communication in Social Media 
9.) Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Cloud Technology Tools for 21st Century Learning 
10.) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | The change of leadership in the 21st century 
11.) สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. | Building Good Brand with R.I.C.H. SWU012 
12.) Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ | Online Classroom in the 21st century 
13.) การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ | Fusion of modern technology 
14.) การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น | Introduction to Social Entrepreneurship 
15.) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ | Technology for Creative Learning 
game điện tửLiên kết đăng nhập
.
- วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
- ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC 
- ที่มา 
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật