game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

 

ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนที่ธรณีวิทยาในรายละเอียดอย่างมีระบบในระดับมาตราส่วน 1 : 50,000 และได้ผลิตแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วนต่าง ๆ ทั้งมาตราส่วน 1 : 1,000,000 มาตราส่วน 1 : 250,000 และแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เป็นต้น 

ดูที่ //www.dmr.go.th/แผนที่

ปี พ.ศ. 2482 ประเทศไทยมีแผนที่ธรณีวิทยาฉบับแรก ชื่อแผนที่พระราชอาณาจักรไทย มาตราส่วน 1 : 2,500,000 พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเพื่อประกอบหนังสือความสมบูรณ์ทางแร่ของประเทศไทย เป็นแผนที่พิมพ์เขียว ระบายสี การทำแผนที่ธรณีวิทยาเกิดขึ้นพร้อมกับการสำรวจธรณีวิทยาในยุคแรก โดยเน้นการหาแหล่งทรัพยากรแร่ แต่มีความละเอียดไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบรายงานการสำรวจ โดยยังไม่มีระบบการอ้างอิงระวางแผนที่

ปี พ.ศ. 2496 มีการจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา ชื่อแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (Reconnaissance Geologic Map of Thailand) และภายหลังเทคโนโลยีได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แผนที่ธรณีวิทยามีความละเอียดสมบูรณ์มากขึ้น มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ตัวย่อ ตลอดจนสีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และหลายมาตราส่วน

ปี พ.ศ.2548 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณีอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในปีดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีมีการผลิตแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทย ประกอบด้วยแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่ทรัพยากรธรณีแผนที่ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากธรณีพิบัติภัย จัดได้ว่าเป็น Geological Resources Atlas of Thailand ฉบับแรก และ กรมทรัพยากรธรณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมุดแผนที่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2550

จัดทำและรวบรวมโดย : กรมทรัพยากรธรณี 

.
.

ที่มา 

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

 
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật