game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ds รายงาน Dash Board จาก Lookerstudio รวมข้อมูล

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

Dash Board คือหน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ใช้เวลาในการตีความสารสนเทศได้รวดเร็วและสามารถตอบโจทย์คำถามที่มีในทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา iOK2u รวบรวมรายงาน BI ที่น่าสนใจมาให้ผู้ที่ต้องการอยากรู้ข้อมูลได้ลองศึกษา เพื่อนำไปสร้างสรรค์งานการนำเสนอ BI ต่อไป

รายงาน Dash Board ที่น่าสนใจจาก โปรแกรม Looker studio รวมข้อมูล

Looker studio 00001_iok2u_rain_tour ข้อมูลการเรียนรู้ท่องโลกของน้องเรน

Looker studio 00001_iok2u_ข้อมูลประเทศรหัส Iso-3166 ธงชาติและแผนที่

Looker studio 00001_iok2u_สรุปข้อมูลการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์ arrahmanlive.com

Looker studio 00001_ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบระดับศูนย์และเขตของหน่วยงานราชการ แยกตามระดับกรม

Looker studio 01007_GFMIS_MOI_สรุปข้อมูลงบประมาณของ กระทรวงอุตสาหกรรม จาก GFMIS

Looker studio 03005_ข้อมูลสถิติการนำเข้าส่งออกโดยกรมศุลกากร (Customs)

Looker studio 09005_GST_ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

Looker studio 15003_Age_ข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอายุในระดับหมู่บ้าน

Looker studio 15003_LadDIP_ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่นและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 15003_Pop_ข้อมูลประชากรและครัวเรือนของไทยรายปี

Looker studio 15003_PopDIP_ข้อมูลประชากรและครัวเรือนของไทยรายปี กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 18003_DRA_Temple_DIP_จำนวนวัดและพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19

Looker studio 21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยราชการ (ศูนย์/เขต)

Looker studio 2200403_ข้อมูลผู้ประกอบการ Software House จาก Software Park

Looker studio 2200403_ข้อมูลผู้ประกอบการ Software House ที่เข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 2200410_ศส.กค._AMS_ข้อมูลบุคคลากร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 2200410_ศส.กค._สรุปข้อมูลระบบงานข้อมูลขนาดใหญ่ (DIP360) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 2200410_ศส.กค._อุปกรณ์สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Looker studio 22007_ข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

------

ข้อมูลจากโชเชี่ยล

Looker studio 00001_iok2u GoogleTrend_car สรุปคำค้นชื่อรถจาก Google

Looker studio 00001_iok2u รวมลิงค์วีดีโอสรุปเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมบนช่องทาง Youtube

Looker studio 00001_iok2u รวมลิงค์วีดีโอ  ดร. ศุภชัย ศรีหล้า บนช่องทาง Youtube

Looker studio 00001_iok2u รวมลิงค์วีดีโอ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

-

-

------------- 

ข้อมูลการเลือกตั้ง

Looker studio vote เลือกตั้ง 2566 นโยบายพรรคการเมืองที่ใช้หาเสียง ปี 2566

-

-

-

-

---------

---------------------------------------------

จัดทำโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ที่มา 

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

รายงาน Dash Board ที่น่าสนใจจาก Looker studio (รวมข้อมูล)

--------------------------------------------- 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật