game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

รวมตัวอย่าง การกำหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ หรือกลยุทธด้านดิจิทัล

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในด้าน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานราชการมาหลายปี ทำให้มีประสบการณ์แนวคิด ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอุตสาหกรรม ซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานราชการในหลายที่ ไม่มีความสำเร็จในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะระบบการทำงานยังเป็นแบบเดิมที่ไม่ให้ความสำคัญของการนำสารสนเทศมาใช้งานกันจริง ทำให้ศูนย์สารสนเทศที่มีในแต่ละที่ ก็เป็นการจัดตั้งไปให้ครบตามกำหนดของ กพ. ไม่สนใจในความสำเร็จหรือสิ่งที่จะได้จากการมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มากนัก สังเกตจาการมีบุคคลากรในงานด้านนี้มีน้อยบังไม่ค่อยมีการใช้สารสนเทศในการวางแผนการทำงานมากนัก หลายที่ใช้เจ้าหน้าที่สาขาต่างๆ มาทำแทน นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งผลที่ได้รับส่วนใหญ่ก็มักไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพราะการทำงานด้านนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานเฉพาะด้านเพียงพอ 

ซึ่งต้องยอมรับว่า คน คือ กระดุมเม็ดแรกในการทำงานของทุกที่ หากกระดุมเม็ดแรกผิดแล้ว เป็นไปไม่ได้หรือยากที่การทำงานนั้นจะประสบความสำเร็จ แม้หากยังต้องพยายามทำต่อก็ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามมาอีกมากมาย ซึ่งสุดท้ายก็ยังได้ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพตามที่ควรได้  

ผู้เขียนมีโอกาสฝึกหัดเขียนแผนการทำงาน โดยได้เน้นในการเขียนในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอุตสาหกรรม (information technology and digital industry) เพื่อใช้ตอบความต้องการที่มีหลากหลายในหลายรูปแบบ เป็นการหัดคิดพัฒนาจัดทำ โครงการด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอุตสาหกรรม (information technology and digital industry) มาไว้ใช้ในการจัดทำแผนโครงการด้านสารสนเทศในโอกาสที่เหมาะสม และไว้ให้คนที่มีหน้าที่ในด้านนี้ที่สนใจได้นำไปใช้ เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการจัดทำโครงการด้านนี้ต่อไป

 

รวมตัวอย่างแนวคิดการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

dip.ddi ตัวอย่าง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม

dip.ddi ตัวอย่าง แผนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 

-

--

dip.ict ตัวอย่าง ลำดับหัวข้อในการเขียนบทเรียนความรู้ (topics in knowledge lessons)

dip.ict ตัวอย่าง มาตรการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในงานการแบ่งปันข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Information Sharing and Cyber Security Jobs) 

-

dip.logistics ตัวอย่าง แผนส่งเสริมดิจิทัลในงานโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ (international trade)

-

--

---------------------------------

.

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ตัวอย่างการกำหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ หรือกลยุทธด้านดิจิทัล รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật