game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Tool หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20)

game điện tửLiên kết đăng nhập

หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20) ตั้งขึ้นในปี 1895 ตามชื่อผู้สร้างกฎ "วิลเฟรโด พาเรโต" ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยนอธิบายถึง ในทุกกิจกรรมจะสิ่งที่สำคัญหรือมีประโยชน์ที่จำเป็นจำนวนที่น้อย และมีสิ่งที่ไม่สำคัญหรือไม่มีประโยชน์จำนวนที่มากกว่า ประมาณในอัตราส่วน 20 ต่อ 80 หรือเรียกว่า กฎ 80/20 ของพาเรโต เป็นกฎที่แสดงถึงความไม่สมดุลที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน จุดสำคัญอยู่ที่ว่าการที่เราตัดสินใจที่จะเลือกเน้นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี 20 % ที่สำคัญให้สำเร็จก่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 80 % การเลือกทำเพื่อให้การใช้แรงเพียง 20 % จะได้ผลลัพธ์ 80 %

หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20) หมายความว่า สิ่งที่สำคัญจะมีเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ของสิ่งที่ไม่สำคัญอีก 80 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น

- มีคนที่รวยเพียง 20 % ของคนทั้งประเทศที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งรวมกันเป็น 80 % ของคนทั้งประเทศ

- ผลผลิตที่เสียหาย 20 % มาจากปัญหาประมาณ 80 % และ 20 % ของงานที่ทำได้จะต้องใช้เวลาและทรัพยากรไปถึง 80 %

- มีลูกค้าเพียง 20 % จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทถึง 80 % ของรายได้รวมทั้งหมด

- มียอดขาย 80 % ของยอดขาย มาจาก 20 % ของพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ

- มีผลผลิตในบริษัท 80 % ที่มาจากพนักงานเพียงประมาณ 20 %

- พนักงานในบริษัท 80 % สร้างผลผลิตให้บริษัท 20 %

ฯลฯ ดังนั้นเราจึงอาจใช้กฎ 80/20 นี้ช่วยในการจัดกลุ่มคัดงานลำดับงานที่จะทำได้ในแทบทุกเรื่อง

หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20)

กฎข้อที่ 1 การตัดสินใจที่มีตลอดเวลา จะมีเพียงไม่กี่ครั้งที่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก

กฎข้อที่ 2 การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดมักเกิดโดยบังเอิญ เพราะจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการตัดสินใจมักจะมาและไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัว

กฎข้อที่ 3 การรวบรวมข้อมูลมักใช้เวลา 80 % และจะมีการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพียง 20 % เท่านั้น ที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจ

กฎข้อที่ 4 ถ้าสิ่งที่ตัดสินใจลงมือกระทำแล้วหากไม่ได้ผลให้รีบปรับเปลี่ยน หรือกลับมาจุดตั้งต้นใหม่

กฎข้อที่ 5 ถ้าสิ่งที่ทำไปได้ดีก็อย่ารีรอที่จะตัดสินใจลงทุนเพิ่มเเพิ่มเท่าตัว

หลักการพาเรโต (Pareto: 80/20) จะช่วยในชีวิตจริงได้อย่างไร สืบเนื่องจากการที่ในชีวิตจริงของเรามีเรื่องมากมายที่ต้องดำเนินการ แต่เราไม่สามารถจะดำเนินการจัดการทำได้กับทุกเรื่องได้ ดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำเรื่องอะไรแล้วควรมองว่าเราจะทำอะไรก่อนหลัง หากให้ดีควรเลือกเรื่องทัี่ทำน้อยหรือจัดการง่าย แต่จะได้รับผลตอบแทนคืนมาก เราในฐานะผู้บริหารควรจะต้องให้ความสำคัญกับ 20 % ที่สำคัญนี้เช่น

ในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรกำหนดนโยบายว่า ลูกค้าคือเป้าหมายที่จะให้บริการที่ดีที่สุด หากเป็นเช่นนั้นลูกค้าทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติจากพนักงานของบริษัทอย่างดีเท่าเทียมกัน แต่เราไม่สามารถจะดำเนินการจัดการทำได้กับลูกค้าทุกคนได้จริงหรืทอได้ก็สูญเสียทรัพยากรที่มาก หากใช้กฎ 80/20 มาช่วยจะโดย เราควรหายอดขายรายได้รวมจำนวน 80 % ของบริษัท ว่ามาจากลูกค้าคนใดบ้าง โดยควรเลือกมาเพียง 20 % เพื่อมาจัดลำดับในการปฏิบัติต่อลูกค้าให้ดี และในส่งนของลูกค้า 80 % ที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากนัก หลายรายที่จ่ายเงินช้า, ประวัติการชำระเงินไม่ดี, มีเรื่องบ่นหรือต่อว่าอยู่ตลอด รวมไปจนถึงหลายรายที่เป็นหนี้สงสัยจะสูญ ฯลฯ ซึ่งหาลูกค้าคนกลุ่มนี้มาวางแผนจัดการในอีกแบบ เพราะทำให้บริษัทมีรายได้เพียงแค่ 20 % เท่านั้น  ไม่ค่อยสร้างรายได้ สร้างปัญหามากกว่าสร้างรายได้ ให้คงสภาพไว้แต่อาจดูแลน้อยลง หรืออาจจะส่งลูกค้าที่มีปัญหากับบริษัทหรือจัดความเข้มข้นในการดูแลที่ลดลง เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการลูกค้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลุ่มนี้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกทาง แล้วไปทุ่มเวลาดูแลเอาใจใส่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีเพียง 20 % ที่เป็นผู้มีอุปการคุณตัวจริงที่ทำให้บริษัทอยู่ได้จะดีกว่า อาจกล่าวได้ว่า เราควรทุ่มเทให้กับ 20 % ที่จะทำให้มีมูลค่ากลับคืน 80 % ดีกว่าไปเสียเวลากับ 80 % ที่สรา้งรายได้กลับคืนเพียง 20 %

* ที่มา : www.arrahmanlive.com

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Tool เครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ (Tools for quality management) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật