game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

รู้จักระยะเวลาส่งมอบหรือยัง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 game điện tửLiên kết đăng nhập

รู้จักระยะเวลาส่งมอบหรือยัง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปักกิ่งที่ผ่านมา มีกรีฑาที่น่าสนใจ 2 ทีมคือ ทีมวิ่งผลัดหญิงประเภท 4x100 เมตรจากประเทศจาไมกา และทีมวิ่งผลัดชายประเภท 4x100 เมตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งคู่เป็นทีมเต็งหนึ่งของการแข่งขัน ประกอบด้วยนักวิ่งระดับสุดยอดของโลกทั้งสิ้น ปรากฏว่าไม่มีทีมใดชนะในรายการแข่งขันนี้ เพราะไม่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้ เนื่องจากส่งไม้ฟาล์วตั้งแต่นักวิ่งที่สอง เมื่อส่งไม้พลาดก็ไม่สามารถไปถึงเส้นชัย นักวิ่งคนสุดท้ายยังไม่มีโอกาสได้วิ่งเลย ชัยชนะของการวิ่งผลัด 4x100 เมตรวัดกันที่นักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย แต่ปัจจัยของชัยชนะมาจากความเร็วของการวิ่งและการส่งต่อไม้ของของนักวิ่งทุกคนในทีมตั้งแต่ไม้หนึ่งถึงไม้สี่ หากมีคนใดคนหนึ่งพลาดในระหว่างที่วิ่งหรือระหว่างส่งไม้ ก็อาจทำให้แพ้ได้ การวิ่งผลัด 4x100 เมตรใช้เวลาประมาณ 40 วินาที แบ่งไปรับผิดชอบประมาณคนละ 10 วินาที ถ้านักวิ่งคนหนึ่งคนใดใช้เวลาเกินไปเป็น 11 วินาที คนที่เหลือก็ต้องช่วยกันเร่งเวลาขึ้นมาทดแทนเพื่อให้เวลารวมกลับมาเป็น 40 วินาทีเหมือนเดิม ถ้าทำไม่ได้คือคนที่เหลือยังคงใช้เวลา 10 วินาทีเหมือนที่เคยวิ่งได้ เวลารวมก็จะเป็น 41 วินาที โอกาสแพ้ก็มีสูง

ในธุรกิจของอุตสาหกรรมเซรามิก เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าก็จะกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าของแต่ละคำสั่งซื้อด้วย นั่นคือระยะเวลาที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับสินค้า ณ วันส่งที่ตกลงกันไว้ อาจให้ความหมายง่ายๆ สำหรับระยะเวลาส่งมอบว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันสั่งจนถึงวันส่ง นั่นคือระยะเวลาส่งมอบรวม (Total Order Lead Time) เช่น สำหรับสินค้าประเภทที่ผลิตเตรียมไว้แล้ว (Make to Stock) ลูกค้าอาจกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายใน 1 วัน ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมสินค้าคงคลังรออยู่แล้ว เมื่อมีคำสั่งซื้อมาก็พร้อมส่งให้ได้ทันทีเลย แต่ถ้าเป็นสินค้าแบบพิเศษต้องการให้ผลิตแบบ Make to Order ลูกค้าอาจกำหนดระยะเวลาส่งมอบ 60 วัน กระบวนการจัดการตามคำสั่งซื้อต้องกำหนดระยะเวลาส่งมอบของกิจกรรมย่อย (Partial Lead Time) ตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยที่ผลรวมของระยะเวลาส่งมอบของกิจกรรมย่อย รวมๆ กันแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาส่งมอบรวม ถ้ามากกว่าก็จะส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนดการ

กิจกรรมย่อยในกิจกรรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเซรามิก เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การจัดเก็บจนกระทั่งการจัดส่งให้แก่ลูกค้า ผู้ประกอบการต้องทราบระยะเวลาที่แท้จริงในกระบวนการผลิตสินค้าและกระบวนการเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อจะได้สามารถวางแผนอย่างแม่นยำและสามารถแจ้งเวลาในการส่งมอบสินค้าได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง จึงจะสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงเวลาและครบถ้วน (On Time in Full; OTIF)

การกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามกำหนดการของระยะเวลาส่งมอบย่อยเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องจัดระบบการตรวจสอบและให้มีการแจ้งให้ทราบทันทีที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากที่กำหนดไว้ จึงจะสามารถปรับแก้กระบวนการโดยการเร่งงานช่วงท้ายให้ใช้เวลาให้น้อยลงเพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปในช่วงแรก ถ้าหากได้รับรายงานการตรวจสอบนี้ในช่วงท้ายๆ แล้วว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นในกระบวนการก็อาจทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทัน 

กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีการวัดระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงในแต่ละขั้นตอน เวลารับปากลูกค้าก็จะใช้ระยะเวลาส่งมอบตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งไม่ได้วัดจริงจากศักยภาพของบริษัท ถ้ามีความคลาดเคลื่อนก็อาจทำให้ส่งสินค้าไม่ทันกำหนดลูกค้า ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาซึ่งพบเห็นบ่อยๆ
ในการผลิตตามคำสั่งซื้อ (Make to Order)

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật