game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ประหยัดทุกอย่างที่ขวางหน้า แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ประหยัดทุกอย่างที่ขวางหน้า

การทำธุรกิจในยามนี้ บอกได้เลยว่าทุกคนต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เชื่อว่าคงไม่มีใครจะอยู่นิ่งและทำงานแบบเดิมๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงได้ ในเมื่อคนอื่นๆ ก็ล้วนปรับตัวกันหมด  แล้วเราควรเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีล่ะ 

ข้อแนะนำง่ายๆ ก็คือ พยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แล้วจะทำอย่างไร ?

การทำทุกอย่างให้ดีขึ้นสำหรับโรงงานเซรามิกในที่นี้ หมายถึง การสร้างแนวคิดให้เกิดการประหยัดในทุกๆ กระบวนการ การประหยัดก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม ทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง เงิน พลังงาน บุคลากร พื้นที่ รถขนส่ง เวลา

การจัดการให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่สุด หมายถึง ทุกขั้นตอนจะต้องเกิดของเสียในระบบน้อยที่สุด ทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกิจกรรมโลจิสติกส์ การผลิตเซรามิกมีส่วนสูญเสียมากเมื่อเทียบกับการผลิตอื่นๆ การป้องกันการสูญเสียตลอดทั้งกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการเป็นที่น่าพอใจ จะต้องทำการตรวจสอบทั้งองค์กรว่ามีการจัดการที่ดีแล้วหรือยัง การจัดการที่ดีนี้อาจตรวจสอบได้โดยใช้แนวคิดแบบลีน (LEAN)

ประหยัดการใช้เงินซื้อของ

การจัดซื้อเป็นกระบวนการขั้นต้นๆ ของการดำเนินงาน เป็นการตัดสินใจที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ ที่จะตามมา รวมถึงอาจมีผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัทด้วยในการจัดซื้อในราคาที่ถูก หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ ต้องมีการวางแผนด้านวัตถุดิบ ระยะเวลาส่งมอบ จำนวนที่ต้องการซื้อ ประเภทหรือชนิดให้ถูกต้อง กระบวนการชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ไม่ต้องมาเริ่มทำใหม่ อาจทำให้ไม่ทันการ การจัดซื้อที่แพงมากๆ ส่วนใหญ่คือการจัดซื้อวัตถุดิบที่ต้องการเร่งด่วนเพราะไม่เพียงพอต่อการผลิต ยอมซื้อด้วยราคาแพง หรือบางครั้งต้องยอมขนสินค้าขึ้นเครื่องบินมา กำไรจะหดหายไปอย่างน่าใจหาย

ประหยัดการใช้พลังงาน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเซรามิกใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas หรือ CNG) และก๊าซแอล-พี-จี (LPG) เป็นเชื้อเพลิงในการเผา ซึ่งมีการใช้ในปริมาณมาก โรงงานที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีท่อก๊าซธรรมชาติผ่านก็จะสามารถเชื่อมต่อท่อก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โรงงานเพื่อใช้ในการผลิต ได้แก่โรงงานบริเวณสระบุรี ส่วนโรงงานอื่นๆ ต้องใช้ก๊าซแอล-พี-จี ด้วยการขนส่งมาจากรถบรรทุกก๊าซ เช่น ลำปาง เชียงใหม่ ราชบุรี เป็นต้น การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในเตาเผาต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อให้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการตามมาตรฐานของชิ้นงานที่กำลังผลิตอยู่ ในขณะที่ราคาทั้งก๊าซธรรมชาติอัดและก๊าซแอลพีจีช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยตลอด การประหยัดพลังงานสำหรับเตาเผา จึงมีการออกแบบให้ป้องกันการรั่วไหลของความร้อน มีการออกแบบที่ทำให้มีการกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงตามโซนที่ต้องการ มีเครื่องมือที่จะช่วยดึงความร้อนเหลือใช้ที่ปล่อยออกสู่อากาศภายนอกให้สามารถกลับมาใช้ใหม่เพื่ออบชิ้นงาน หรือเพื่อเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่เข้าเตาเพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้  

ประหยัดการใช้บุคลากร

ต้นทุนเรื่องบุคลากรจะเพิ่มขึ้นทุกปี และองค์กรก็ไม่สามารถลดต้นทุนโดยการลดพนักงานประจำได้ง่ายนัก และอาจเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะทำ แล้วควรทำอย่างไรกับบุคลากรที่มีอยู่? หนทางที่ผู้ประกอบการเซรามิกเลือกคือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ให้มีความรู้และทักษะ ทั้งด้านงานในหน้าที่ประจำ และงานที่เป็นโครงการเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การที่พนักงานสามารถทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้นเท่ากับเป็นการประหยัดการใช้บุคลากรอย่างได้ผลที่สุด

ประหยัดการใช้พื้นที่

การใช้พื้นที่ในโรงงานมีสามส่วนหลักคือ พื้นที่การผลิต พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่เพื่อกิจกรรมโลจิสติกส์ จะสังเกตว่าพื้นที่ผลิตและพื้นที่สำนักงานไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่พื้นที่เพื่อกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า คลังบรรจุภัณฑ์ สถานที่บรรจุหีบห่อ สถานที่จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถ สถานที่ขึ้นสินค้า มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พื้นที่ส่วนที่จะใช้มากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือพื้นที่คลังสินค้า อันเป็นผลมาจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น จึงต้องดำเนินการจัดการเรื่องการลดสินค้าคงคลังดังที่กล่าวในบทข้างต้น ซึ่งจะมีผลต่อการลดพื้นที่การใช้คลังสินค้าของโรงงานลง การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าต้องมีการจัดระบบ แบ่งสัดส่วนพื้นที่ และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่แนวสูงให้เต็มที่ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ 1,000 ตรม. และความสูง 6 ม. ต้องคิดว่ามีสถานที่เก็บสินค้าได้ถึง 6,000 ลบ.ม. ไม่ใช่เพียง 1,000 ตรม. เท่านั้น

ประหยัดการใช้รถขนส่ง

กิจกรรมขนส่ง ไม่ว่าจะมีรถขนส่งเองหรือว่าจ้างบริษัทขนส่งมาดำเนินการ ต้องยึดหลักการดังนี้ ถ้ามีรถแล้วต้องให้ล้อหมุนรถจอดทิ้งไว้ก็เปล่าประโยชน์ ถ้าล้อหมุนแล้วต้องมีสินค้าบรรทุกให้ได้มากที่สุด ถ้าวิ่งโดยบรรทุกไม่เต็มคันหรือวิ่งเที่ยวเปล่า เป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพิ่มมลพิษในอากาศโดยเปล่าประโยชน์ บางคนกล่าวว่ารถบรรทุกต้องขนสินค้าไม่ใช่ขนอากาศ ให้ตรวจสอบดูว่ารถของเราขนสินค้าหรือขนอากาศมากกว่ากัน ตัวอย่างโครงการที่ดีในการใช้รถขนส่งให้คุ้มค่าได้แก่ การรวมคำสั่งซื้อให้สามารถขนส่งไปในรถคันเดียวกัน การวิ่งรถร่วมกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้มากขึ้น การบริหารจัดการเรื่องการขนส่งเที่ยวกลับ เป็นต้น

ประหยัดการใช้เวลา

เวลาเป็นของมีค่า การใช้เวลาให้น้อยลงขณะที่สามารถทำงานได้เท่าเดิมหรือมากขึ้น คือการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน เวลาแห่งการรอคอย เป็นความสูญเสียที่ไม่ค่อยมีใครวัด ถ้าสังเกตการทำงานในโรงงานเซรามิกตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ จะเห็นเวลาที่ต้องรอคอยอยู่หลายจุด หากมีการวัดก็จะเห็นว่านานกี่นาที รวมกันแล้วกี่ชั่วโมง ตั้งแต่ วัตถุดิบรอขึ้นรูป ชิ้นงานรอเผา รอวาดลวดลาย รอเคลือบ รอเผาเคลือบ รอตกแต่ง รอบรรจุ รอในคลังสินค้า รอจัดส่ง ทั้งหมดรวมๆ กันแล้ว เป็นเวลาค่อนข้างมาก ควรจัดการลดขั้นตอนการรอคอยทุกขั้นตอนลง 

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật