game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ผลิตเพื่อขายไม่ใช่ผลิตเพื่อเก็บ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

game điện tửLiên kết đăng nhập

ผลิตเพื่อขายไม่ใช่ผลิตเพื่อเก็บ 

ผู้ประกอบการหลายรายมักจะประสบปัญหาการเก็บสินค้าคงคลังปริมาณมาก แต่ไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ คือ สินค้าที่มีอยู่ในคลังจะไม่ได้ขาย สินค้าที่ต้องการจะขายกลับไม่มีในคลัง อาการในลักษณะนี้ เป็นอาการที่ขาดการวางแผนที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการขายและการผลิต ไม่ว่าสถานการณ์การตลาดจะเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการเซรามิกมักจะยืนยันที่จะใช้เตาทุกเตาอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด ในยามที่การขายไม่เป็นไปตามเป้า จะทำให้เกิดสินค้าค้างสต็อกในคลังสินค้า จึงมีคำถามที่น่าสนใจว่าจะผลิตเพื่อขาย หรือผลิตเพื่อเก็บในคลังสินค้าเพิ่มขึ้น แนวคิดในการผลิตเพื่อเก็บ เป็นแนวคิดที่ถูกต้องในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำหนดระยะเวลาส่งมอบไว้ต่ำ แต่ก็ควรผลิตและเก็บเท่าที่ไม่ให้เสียโอกาสในการขายได้จริง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าคงคลังที่เก็บอยู่นี้ไม่ได้รองรับการขายที่เร่งด่วนอีกต่อไป ก็ควรจัดการให้ออกจากระบบให้เร็วที่สุด เพื่อให้การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทดีขึ้น การเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นเวลานานเกินไป ต้องเสียพื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้า โดยไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ผู้ประกอบการต้องเสียโอกาสรับดอกเบี้ยในการฝากเงินที่ได้จากการขายสินค้า เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา หรืออาจมีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเก็บสินค้าคงคลังมากเกินไป

สินค้าคงคลังมีหน้าที่รองรับความไม่แน่นอนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของตลาด  รวมทั้งอาจเกิดความล่าช้าในการผลิตเมื่อขาดอะไหล่ในการซ่อมแซมเครื่องจักร ถ้าหากสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กรเกี่ยวกับประเด็นความไม่แน่นอนต่างๆ ดังกล่าว ก็จะสามารถกล้าตัดสินใจในการจัดการสินค้าคงคลังให้เก็บน้อยลงได้ หรือไม่ต้องเก็บเลย เพราะสินค้าที่ผลิตมาควรมีไว้ขาย และควรขายออกไปให้ได้เร็วที่สุด ในมุมมองของงบดุลทางบัญชี สินค้าคงคลังถูกคาดหวังว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินสด หากเก็บไว้ก็เป็นต้นทุนของบริษัท ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุน

นอกจากนี้สินค้าคงคลังยังเป็นผลของการวางแผนและความไม่ต่อเนื่องของการปฏิบัติงานตลอดซัพพลายเชน ดังนั้นจึงควรตัดใจไม่สร้างคลังสินค้าเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น ไม่เบียดเบียนสนามฟุตบอลหรือโรงอาหารของพนักงาน เพราะจะยิ่งทำให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสุสานเนื่องจากมีการสร้างคลังเพิ่ม แต่ไม่มีมาตรการในการจัดการไม่ให้เกิดสินค้าคงคลัง

หากไม่มีการจัดการที่ดี รวมถึงแผนด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไม่เป็นมาตรฐาน จะพบว่าสินค้าที่ขายดีมักมีสินค้าคงคลังต่ำและในทางกลับกันสินค้าที่ขายไม่ดีมักมีสินค้าคงคลังอยู่เต็มคลัง ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกว่าควรมีการปรับปรุงระบบการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างรีบด่วน สถานการณ์ที่ควรจะเป็นคือ สินค้าขายดีควรมีสินค้าคงคลังรองรับอยู่พอสมควร สินค้าที่ขายไม่ดีควรเก็บอยู่น้อย และสินค้าที่ไม่ได้ขายแล้วไม่ควรมีอยู่ในสต็อกเลย

 -----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật