game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

รู้ปัญหาแต่เนิ่น ๆ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 game điện tửLiên kết đăng nhập

รู้ปัญหาแต่เนิ่น ๆ

หัวใจของการบริหารคุณภาพคือการมีระบบเพื่อควบคุมให้การผลิตและการปฏิบัติงานทุกกระบวนการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน มีระบบในการบ่งชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ในที่นี้อยากเน้นประเด็นที่ว่าเมื่อไรจึงทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว การมีตัวชี้วัดการทำงานในทุกขั้นตอน จะช่วยให้มีการตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าเป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด ก็จะเห็นได้ในทันทีและหาทางแก้ไขได้ทันเวลา 

การทำงานจริงในโรงงานเซรามิก จะพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดอยู่เสมอในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน เคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้ไหม .. ดินมาส่งไม่ทัน แบบแตกง่าย ขึ้นรูปไม่ได้ทรงที่ต้องการ เผาดิบครั้งแรกเสียหายมาก วาดลวดลายไม่ได้ตามแบบ สีเคลือบผิดสเปค เผาเคลือบมาแล้วได้สีไม่ตรง ได้สินค้าเกรดเอออกมาน้อยเกินไป สินค้าตกแตกระหว่างนำเข้าคลัง โอย .. ปวดหัวที่สุด พรุ่งนี้จะส่งแล้ว ยังมีสินค้าไม่ครบเลย กลุ่มที่รอบรรจุต้องอยู่ถึงตีสองเพื่อทำให้ทัน 

ผู้ประกอบการควรมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงานว่าสำเร็จไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ล่าช้ากว่าแผนอยู่เท่าใด การตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้พบปัญหาได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา เมื่อพบปัญหาก็ควรเร่งประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการสืบหาสาเหตุของปัญหา และเร่งแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก หากสามารถพบปัญหาในขั้นตอนแรกต้นทุนการแก้ไขจะไม่สูงมาก แต่หากไปพบในขั้นตอนหลัง เช่น พบปัญหาเมื่อส่งไปถึงลูกค้า ต้นทุนแก้ไขจะสูงมาก คืออาจทำให้สูญเสียลูกค้าได้ ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานที่ดี มีตัวชี้วัดทุกขั้นตอนที่มีผลกระทบต่อกระบวนการต่อเนื่อง ก็จะสามารถพบปัญหาได้ก่อนเช่น โรงงานที่มีเครื่องมือวัดคุณภาพดินที่ซื้อเข้ามา ถ้าตรวจพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่ได้ตามมาตรฐาน ก็จะส่งคืนดินล็อตนั้นทันที หรืออาจระบุให้นำไปผลิตเฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น จึงมั่นใจว่าดินที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นดินที่ได้คุณภาพแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาน้อยลง มีโอกาสที่ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น เพราะกันตัวปัญหาออกไปแล้วส่วนหนึ่ง ส่วนโรงงานที่ไม่มีการตรวจสอบแบบนี้ ก็จะรับดินที่มีปัญหาเข้ามาในระบบ และเกิดการแตกหักเสียหายในขั้นตอนการเผา ซึ่งทำให้สูญเสียทั้งดิน แรงงาน และพลังงานไปส่วนหนึ่งแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพบปัญหาในขั้นตอนท้ายๆ ก็จะสูญเสียมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้กลับมาเพิ่มชิ้นงานเพื่อมาทดแทนชิ้นงานที่สูญเสียไปไม่ทัน เพราะใกล้วันส่งมอบแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรการ หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับตรวจวัดคุณภาพ ตรวจวัดกระบวนการทำงาน ให้สามารถเห็นปัญหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้เร็วที่สุด ในขั้นตอนต้นๆ เพื่อให้มีเวลาแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật