game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ (Toyota Social Innovation)

game điện tửLiên kết đăng nhậpโตโยต้า นำเทรนด์แนวคิดใหม่ TSI – Toyota Social Innovation พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจชุมชนฮาร์ทโอทอป ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของโตโยต้า ที่ได้นำเอากระบวนการผลิตแบบโตโยต้า มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมธุรกิจชุมชน จนกลายเป็นหลักการ “รู้-เห็น-เป็น-ใจ” โดยเริ่มจากการเข้าสำรวจธุรกิจ และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง จนเป็นที่สำเร็จลุล่วงและเป็นต้นแบบของธุรกิจชุมชนที่มีระบบการจัดการคุณภาพ สามารถสร้างความสุขให้แก่พนักงานรวมไปถึงสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นได้

รู้-เห็น-เป็น-ใจ คือ กระบวนการทำงานที่ถูกนำมาประยุกต์จากหลักการทำงานของ Toyota Production System หรือ TPS ที่ถือเป็นองค์ความรู้ของโตโยต้า มาทำให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจชุมชนได้ ผ่านโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”โดยกระบวนการนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้รู้เห็นเป็นใจบริบทใหม่ในการทำธุรกิจ โตโยต้านำนวัตกรรมทางความคิดที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการทำงานของธุรกิจชุมชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ รู้-เห็น-เป็น-ใจ

รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ เข้าศึกษากระบวนการทำธุรกิจ โดยลงไปสำรวจทุกจุด ระบุและหาสาเหตุของปัญหา เช่น การผลิต ส่งมอบไม่ทัน ของเสียเยอะ ต้นทุนสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก โตโยต้า เพื่อให้รู้ถึงปัญหา และนำปัญหานั้นๆมาวิเคราะห์ และสรุปปัญหาตามดัชนีชี้วัด 5 ข้อ

เห็นถึงแนวทางการแก้ไข หลังจากรู้ปัญหาแล้ว ทางโตโยต้าจะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์โดยการริเริ่มระบบการมองเห็น เพื่อให้เห็นจุดเกิดปัญหา หรือ จุดที่เกิดคอขวดในกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มองเห็นปัญหาร่วมกันผ่านการทำบอร์ดขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกฝ่ายในองค์กรเห็นถึงกระบวนการผลิต ของทั้งสถานประกอบการด้วยภาพเดียวกัน เพื่อช่วยกัน หาวิธีปรับปรุงการทำงานต่อไป

สามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้ด้วยตัวเอง โตโยต้าเป็นผู้นำการทำให้เป็น โดยให้พนักงานเกษียณเข้าเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อเข้าถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้ วิธีการไคเซ็น การใช้อุปกรณ์ หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาต่อได้ เมื่อโตโยต้ากลับไป ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำคัญของโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ คือการผลักดัน ให้ผู้ประกอบการและพนักงานในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ทำงานด้วยใจ เข้าใจ ใส่ใจ และถูกใจ เรียนรู้การทำงานด้วยใจ ผ่านการสื่อสารสองทาง เพื่อยกระดับการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตามหลักการ ปรัชญาลูกค้าเป็นที่ 1 ที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทุก ๆ ธุรกิจ

ที่มา - //www.toyota.co.th/tsi/contact

----------------------------------------
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.arrahmanlive.com
- Web: //ioklogistics.blogspot.com
- FB: //www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật