game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

แนวคิดและทฤษฎี McKinsey Digital Footprint เรื่อง 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า

game điện tửLiên kết đăng nhập

แนวคิดและทฤษฎี 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า โดย McKinsey Digital Footprint ได้สรุปภาพของอุตสาหกรรมที่กำลังถูกการทำลายล้างจากคลื่น 3 ลูกคือ

คลื่นลูกที่ 1 เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นไปแล้วในโลกนี้ โดยได้ทำการทำลายกวาดล้างธุรกิจยุคเก่า หลายธุรกิจให้หายสาบสูญไปเช่น ธุรกิจหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ฟิล์มถ่ายรูป ตัวแทนท่องเที่ยวธุรกิจและรับจองตั๋ว โทรเลขโทรคมนาคม เทปซีดี วิดีโอเกม หรือซอฟต์แวร์แบบที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

คลื่นลูกที่ 2 เป็นคลื่นที่โลกของเรากำลังปะทะอยู่ในเวลานี้ โดยหลายธุรกิจเริ่มที่จะได้รับผลกระทบหนักขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มความรุนแรงรวดเร็วมากขึ้นเช่น ธุรกิจการเงินธนาคารจากทิศทางที่การใช้เงินสดกำลังจะได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากล้าสมัยไป เมื่อโลกยุคดิจิตอลกำลังจะมุ่งไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด และยังมีธุรกิจพลังงาน บริการสุขภาพ แฟชั่น สุขภาพและความงาม ธุรกิจของเล่น เฟอร์นิเจอร์ และประกันภัย ต่างก็เริ่มได้รับผลกระทบและต้องเร่งที่จะทำการปรับตัวอย่างหนัก 

คลื่นลูกที่ 3 เป็นคลื่นที่กำลังจะซัดถล่มเข้ามา ซึ่งยากที่จะคาดคะเนได้ง่ายเพราะโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และจะทำให้เกิดการกวาดหลายธุรกิจหายไปเร็วยิ่งกว่าเดิม ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากขึ้นส่วนนี้เช่น ธุรกิจยานยนต์ การรับจ้างผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรมอาหาร การก่อสร้าง

จากคลื่นั้งสามลูกที่กล่าวมา จะพบว่าไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ จะมีอายุธุรกิจยาวนานเก่าแก่เพีบงใด หรือแม้กระทั่งธุรกิจที่พึ่งเริ่มใหม่ยังทันสมัย ก็ไม่มีธุรกิจใดจะหนีพ้นการเปลี่ยนแปลงในคลื่นยักษ์ดิจิตอลได้พ้น สิ่งที่ท้าทายในงานธุรกิจไปมากกว่าเทคโนโลยีที่เขามาปะทะก็คือ ความต้องการของลูกค้าในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเอง เพราะลูกค้าในวันนี้มีความต้องการเยอะขึ้นชอบอะไรที่เร็วง่ายตรงใจและมีโอกาสให้เลือกเยอะ ซึ่งเมื่อความต้องการเปลี่ยน ดีมานด์เปลี่ยนรูปแบบต่างๆในการเข้าหาลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนตาม เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ในยุคนี้ ต้องเริ่มที่ปรับตัว Business transportation 

6 แนวทางสร้าง Business Transformation เพื่อรอดจากคลื่นทำลายล้าง

1 ผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดให้การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแรกสุดที่องค์การให้ความสำคัญเป็นข้อแรกที่บริษัทจะต้องเร่งทำ 

2 องค์กรต้องกำหนดตั้งวิสัยทัศน์และทิศทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตรงเป้าหมาย 

3 องค์กรต้องเริ่มกำหนดแผนในการทำ Business Transformation ควรต้องเขียนระบุให้ชัดเจนและมีละเอียดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมีการกำหนดตัวชี้วัดด้วย 

4 องค์กรควรหาคนภายนอกมาร่วมในการคิด โดยต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องนี้สามารถที่มาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ต้องใช้ความรู้และศักยภาพในงานหลายด้าน 

5 องค์กรต้องเริ่มที่จะทำการสื่อสารในเรื่องที่กำลังจะทำ ไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้า supplier เพื่อให้เข้าใจในการทำงานและสามารถสนับสนุนงานได้

6 การทำงานนี้ต้องทำให้รวดเร็ว เพราะถ้าทำช้ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แต่จะกลายเป็นการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต

Business Transformation ที่ดีต้องเก่งในการพัฒนาตนเองตลอดเวลารู้จริงในสิ่งที่ทำ มีความทันสมัยต้อง Update ความรู้ตามติดเทคโนโลยีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง คิดเพื่ออนาคตเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในปัจจุบันพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับอนาคต สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเปลี่ยนคนเก่งรอบตัวมาเป็นพันธมิตร คิดเรื่องสังคมทำเพื่อสังคมส่วนรวม ยกระดับจากชุมชนสู่ประเทศและโลกของเรา

ดังนั้นภาคราชการของไทย ควรต้องเร่งปรับปรุงตัวเองเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ดิจิตอลได้ ก่อนก็จะเสียเปรียบตามไม่ทันเทคโนโลยี หน่วยงานในราชการทุกหน่วยต้องเร่งประกาศให้ชัดเจนในทุกภาคส่วน

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

BA รวมเรื่องราวการจัดการธุรกิจ (Business Management)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật