game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Innovation อุปสรรคของนวัตกรรม (Obstacles to innovation)

  game điện tửLiên kết đăng nhập

การจัดการนวัตกรรม มีการจัดการ 5 ด้าน

- การสร้างนวัตกรรม = อนาคต

- มูลค่าและความคุ้มค่า = ความคิดสร้างสรรค์

- การเผยแพร่/การขยายผล = ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กร

- ความหลากหลาย = ทรัพยการ

ธรรมชาติของการจัดการนวัตกรรม

- การจัดการนวัตกรรมโดยตรงนั้นยาก

- เราสามารถจัดการ “กระบวนการทางนวัตกรรม”

- นวัตกรรมนั้นมี “ความหลากหลาย” และ “เปลี่ยนแปลง”

อุปสรรคของนวัตกรรม

1) การมุ่งเฉพาะธุรกิจประจำวัน / เป้าหมายระยะสั้น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ BA รวมเรื่องราวการจัดการธุรกิจ (Business Management)

2) สินค้าหรือกระบวนการปัจจุบันไม่ได้ถูกตั้งคำถามคิดว่าของปัจจุบันดีแล้วตอบโจทย์แล้ว

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Innovation เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why)

3) ขาดความร่วมมือระหว่างฝ่ายงาน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ 

4) ไม่กล้ายอมรับความเสี่ยง

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Risk การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) รวมข้อมูล

5) ผู้บริหารไม่สนับสนุนนวัตกรรมมากเพียงพอ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Org ระดับผู้บริหารองค์การ (Executive level Organization)

6) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ นวัตกรรม กระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่เกิด/ไม่ชัดเจน/ไม่ได้สื่อสาร

ดูเพิ่มเติมได้ที่ Plan การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)

7) งบประมาณ/ทรัพยากรมีจำกัด

ดูเพิ่มเติมได้ที่ ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน (4M in Business) และ ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน (4M in Production Process)


ที่มา 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

innovation นวัตกรรม (Innovation) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật