game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objectives) และเป้าหมาย (Goals) ของการทำนวัตกรรม
 
game điện tửLiên kết đăng nhập

วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการทำนวัตกรรม

1.1 เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร

1.2 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1.3 สร้างความแตกต่างและเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรม

1.4 สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือท้าทายที่มีอยู่

1.5 สร้างและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร

1.6 สร้างความพึงพอใจและความสุขให้กับลูกค้า

1.7 ป้องกันการสูญเสียความเป็นไปได้ในอนาคตที่มาจากการเปลี่ยนแปลงในตลาด

1.8 สร้างศักยภาพในการทำธุรกิจใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่

1.9 เปิดโอกาสให้กับองค์กรในการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือตลาดต่างประเทศ

1.10 สร้างความสามารถในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

2. เป้าหมาย (Goals) ของการทำ innovation

2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด

2.2 เพิ่มยอดขายและรายได้ขององค์กร

2.3 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

2.4 เติมเต็มความสามารถและความเป็นเลิศขององค์กรในอุตสาหกรรม

2.5 เพิ่มความมั่นคงในตลาดและองค์กรในอนาคต

2.6 สร้างและส่งเสริมแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับและมีความสำเร็จ

2.7 ลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจ

2.8 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ค้าและคู่แข่งในตลาด

2.9 สร้างองค์กรที่มีการเรียนรู้และสนับสนุนนวัตกรรมในองค์กร

2.10 เพิ่มความคาดหวังของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร

   

ที่มา 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

นวัตกรรม (Innovation) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật