game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

โอกาสสำหรับนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในโลก (Opportunitiess for Innovation)

  game điện tửLiên kết đăng nhập

Innovation โอกาสสำหรับนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในโลก (Opportunitiess for Innovation) 

การหาโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรม ที่มาจากการวิเคราะห์จากความต้องการที่มี นำมาแก้ไขปัญจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบที่มากต่อโลก เริ่มจาก

- ความขาดแคลน (Scrarity) วิเคราะห์หาความต้องการปัญหาที่มีและความขาดแคลน

- ความอุดมสมบูรณ์ (Plenty) หาแนวทางที่จะสร้างความสมบูรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนที่มี เน้นการสร้างเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นมา

- ความต้องการ (Demand)

- ความสามารถจัดหา (Supply) เน้นการจัดหาเพื่อตอบสนองความต้องการ

การระบุโอกาสทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ อาจมีหลายแนวทาง เช่น โอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการเริ่มต้นธุรกิจ 

1. ตรวจสอบเทียบกับผู้สำเร็จที่มี (Analogies) อาจดูจากตัวอย่างที่สำเร็จหรือสิ่งที่มีจากบริษัทที่ดีที่สุดที่ประสบความสำเร็จ หรือกำลังทำอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต พยายามระบุนวัตกรรมประเภทใดที่จะผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จ นวัตกรรมเหล่านี้จะมีผลมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเราหรือไม่ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือทำอะไรได้บ้างในการนำมาประยุกต์ใช้หรือสร้างโอกาสทางการตลาด

2. ทิศทางแนวโน้ม (Trends) นี่คือแนวโน้มที่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกสร้างเพื่อนำมาใช้ส่งมอบให้กับลูกค้า จะสร้างโดยการระบุจากทิศทางหรือแนวโน้ม เช่น ธุรกิจเริ่มต้องการลดต้นทุนการทำงานในสำนักงาน นำไปสู่การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น Work from home เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับทีมงาน เป็นต้น 

3. ลูกค้ามาก (Customers feedback) ข้อเสนอแนะจากลูกค้าธุรกิจจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือเกลียด ซึ่งเราจะได้คำแนะนำที่มีหลากหลายที่หวังดีและไม่หวังดี เมื่อฟังคำแนะนำของลูกค้าเหล่านี้เราจะสามารถค้นพบ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสนับสนุนใหม่หรือตัวเลือกเพิ่มมูลค่า วิธีในการจัดหาข้อมูลมักมาจากการให้บริการลูกค้าสัมพันท์ (CSR) 

4. ให้เวลากับลูกค้าให้มากที่สุด (Customer Immersion) ใช้เวลาทั้งวันในการดูแลลูกค้า พยายามที่จะไปอยู่ในโลกของพวกเขา เน้นการใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการลูกค้าเชิงกลยุทธ์ สังเกตการทำงานของพวกเขา

- มองหาโอกาสในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราจะผลิดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์/บริการ

- วิธีการส่งมอบ เช่น กระบวนการระบบการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

- คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างไร เช่น ช่องทางโปรแกรมการตลาด

- พูดคุยกับผู้ซื้อทางธุรกิจ เช่น ผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้มีอิทธิพลและตัวแทนการเปลี่ยนแปลง

- รวมถึงผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกับลำดับความสำคัญปัญหาและความผิดหวัง

5. รวบรวมข้อมูลความผิดหวังและการร้องเรียนของลูกค้า (Customer Frustrations and Complaints) ลูกค้าธุรกิจของคุณอาจมีปัญหาหรือผิดหวังกับผลิตภัณฑ์บริการหรือกระบวนการของคุณ เช่น ความสามารถที่คุณสัญญาไม่ได้ถูกส่งมอบในระดับความเร็วคุณภาพหรือบริการที่ต้องการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจกำลังมองหาคำแนะนำเพิ่มเติมหรือรายงานที่คุณไม่ได้ให้ไว้ เป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการเป็นความต้องการที่สำคัญใน B2B ดังนั้นเมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์บริการหรือการสนับสนุนของคุณให้ใช้โอกาสนั้นเรียนรู้จากคำติชมของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการเริ่มต้นธุรกิจหรือ SME ของคุณ

ทุกธุรกิจควรที่จะเร่งสร้างช่องทางในการรับข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า อาจทำการจัด ทีมดูแลลูกค้า จัดทำแบบสอบถาม ทำการประชุมและสัมมนาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าธุรกิจและแนวโน้มของตลาด กำหนดทีมงานของเราให้มีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมกับลูกค้าสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ รายงานกลับไปยังทีมผู้บริหารหรือทีมนวัตกรรมขององค์กร  

ที่มา 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

innovation นวัตกรรม (Innovation) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật