game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (4 Questions for effective solution)

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (4 Questions for effective solution) ได้แก่

1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง ที่เราต้องการศึกษาและจะทำการแก้ไข ซึ่งการหาปัญหานี้อาจจะทำได้โดยจากการสังเกตุเอง หรือจากการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสังเกตจากติดตามดูสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็น การหาในส่วนนี้เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่ามีปัญหาอะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร ควรที่จะต้องศึกษาวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไปหรือไม่

2) What is the cause of the problem ? สาเหตุของปัญหาคืออะไร เมื่อทราบปัญหาที่มีแล้ว ขั้นต่อมาก็จะหาว่าปัญหาว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดได้อย่างไร โดยสอบถามจากพยาน ผู้รู้เห็น หรือหลักฐานที่มีเพื่อให้ได้ข้อสรุปสาเหตุที่แท้จริงและที่มาของปัญหานั้น

3) Who has got the impact ? ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่มี และปัญหานั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อใคร เกิดต่อบุคคลพนักงานหรือองค์กร มีผลมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อหาจุดที่จะไปดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุดที่สุด

4) What are the solutions ? การแก้ปัญหาคืออะไร ในข้อมูลที่ได้มาจากทั้ง 3 ข้อในเบื้องต้น มาถึงขั้นตอนที่จะต้องทำการเลือกแนวทางการในการนำมาใช้แก้ไขปัญหา ว่ามีแนวทางด้านไหนมีอะไรบ้าง เพื่อใช้แลือกทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ใช้ทำการวางแผนและการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------n

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật