game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ข้อจำกัดในการใช้งานระบบ ChatGPT game điện tửLiên kết đăng nhập

   

ข้อจำกัดในการใช้งานระบบ ChatGPT

ในการใช้งานจะพบว่ายังมีข้อจำกัดหลายอย่างในการทำงาน ยกตัวอย่าง

- ความเข้าใจในบริบท อาศัยบริบทที่ให้ไว้ในประวัติการสนทนาเป็นอย่างมาก ไม่มีความจำระยะยาว ซึ่งหมายความว่าบางครั้งอาจล้มเหลวในการรักษาความเข้าใจที่สอดคล้องกันของการสนทนาทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนทนาที่ซับซ้อนหรือมีความยาว

- ความรู้และความถูกต้องตามข้อเท็จจริง คำตอบของ ChatGPT สร้างขึ้นตามรูปแบบที่เรียนรู้จากข้อมูลการฝึกอบรม แม้ว่าจะสามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามได้ แต่ก็อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดหรือเรียลไทม์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น อาจสร้างการตอบสนองที่ฟังดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผล หากข้อมูลที่ป้อนมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

- เนื้อหาที่มีอคติและอัตนัย ChatGPT สามารถสะท้อนหรือขยายอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรมโดยไม่ตั้งใจ อาจสร้างการตอบสนองที่มีอคติทางการเมือง วัฒนธรรม หรือสังคม หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ OpenAI ได้พยายามลดปัญหาเหล่านี้ แต่การกำจัดอคติทั้งหมดยังคงเป็นความท้าทาย

- ขาดความชัดเจนและคำถามติดตามผล ChatGPT อาจไม่ต้องการคำชี้แจงทุกครั้งเมื่อเผชิญกับคำถามที่ไม่ชัดเจนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น โดยทั่วไปจะถือว่าข้อความค้นหาของผู้ใช้มีรูปแบบเหมาะสมและไม่คลุมเครือ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือคำตอบที่ไม่สมบูรณ์

- ไม่สามารถจัดการเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นอันตราย แม้จะมีมาตรการด้านความปลอดภัย ChatGPT ก็ยังสามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายได้ อาจไม่สามารถกรองภาษาที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลที่ผิด หรือคำขอที่ไม่เหมาะสมออกไปได้อย่างน่าเชื่อถือ มีการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความสามารถของโมเดลในการจัดการเนื้อหาดังกล่าว

- การพึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรม การตอบสนองของ ChatGPT ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลที่ได้รับการฝึกอบรม อาจสะท้อนถึงอคติ ความคิดเห็น และข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งอาจสร้างมุมมองที่ขัดแย้งหรือน่ารังเกียจได้ มีความพยายามที่จะกระจายข้อมูลการฝึกอบรมและลดอคติเหล่านี้ แต่การกำจัดให้หมดนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย

- ขาดเหตุผลสามัญสำนึก แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างการตอบสนองที่สอดคล้องกัน แต่อาจขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุผลสามัญสำนึกหรือความรู้โลก อาจมีปัญหากับปริศนาตรรกะ การอนุมาน หรือการตอบคำถามที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานนอกข้อมูลการฝึกอบรม

ข้อจำกัดจากการใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือในการทำงานยังมีอีกมากควรที่ผู้ใชควรต้องตระหนักและหาวิธีในการเตรียมการแก้ไข ตัวอย่างและข้อแนะนำสำหรับแต่ละข้อจำกัด ได้แก่

1. ปัญหาการมีอคติ (Bias) เนื่องจากในการให้ความรู้แก่ ChatGPT นั้น ระบบถูกให้ความรู้ด้วยข้อมูลที่มีมากมายบนโลกตามที่มนุษย์สร้างมาและข้อมูลเหล่านั้นก็ยังถูกนำมาสอนโดยมนุษย์ ทําให้แนวคิดในตัวโมเดลไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความอคติของข้อมูลและจากมนุษย์ผู้เทรนโมเดลได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะแสดงผลลัพธ์ที่มีการแบ่งแยกหรือแสดงอคติทางการเมือง สังคม หรือวัฒนธรรมที่มีอยู่ในข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล มิเช่นนั้นก็อาจทำให้มีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นกลาง ความถูกต้อง และความยุติธรรมของข้อมูลที่ได้รับ เช่น Training Data Bias หรือ การเหยียดเชื้อชาติและเพศสภาพ เป็นต้น

ตัวอย่าง ChatGPT อาจสร้างคำตอบที่แสดงเอนกประสงค์ทางการเมือง เช่น "เราควรสนับสนุนผู้ชายในการเลือกตั้ง" โดยไม่แสดงคำตอบที่เป็นกลางหรือไม่มีความเมตตาธรรม

ข้อแนะนำในการแก้ไข OpenAI ได้จัดการกับปัญหาการ Bias โดยใช้การปรับปรุงความสมดุลในข้อมูลฝึกและการนำเข้าคำถาม เพื่อลดองค์ประกอบที่สามารถทำให้เกิดความเฉียบขวางได้ และให้ความสำคัญกับการประเมินและอัปเดตโมเดลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขการเกิดปัญหาของ Bias

2. ความแม่นยำถูกต้องของข้อมูล ChatGPT อาจสร้างข้อความที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถสร้างข้อมูลที่มีความแม่นยำและถูกต้องทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกมีความเป็นอ้างอิงไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ มีหลายเรื่อง เช่น ปัญหาความรู้ไม่สมบูรณ์ ความอ่อนไหวในข้อมูลมากเกินไปต่อคำสั่ง (Prompt Input) หรือคําตอบไม่เสถียรสับสนเมื่อถามคําถามเดิมซํ้าหลายครั้ง เป็นต้น 

ตัวอย่าง ChatGPT อาจสร้างข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ เช่น "โรงเรียนปิดในวันอาทิตย์"

ข้อแนะนำในการแก้ไข ควรใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดในข้อมูล และควรพัฒนาเทคนิคเพิ่มเติม เช่น การใช้การตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือระบบการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ

3. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว การใช้ ChatGPT จะต้องแบ่งปันข้อมูลที่อาจเป็นส่วนตัวแยกเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบัน ChatGPT ยังไม่สามารถให้ความรับผิดชอบในความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ได้ ทำให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลที่เราแชร์กับ ChatGPT อาจถูกเข้าถึง หรือถูกนำไปใช้งานโดยบุคคลภายนอกมีหลายเรื่อง เช่น ความเสี่ยงข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลสู่สาธารณะ ความเสี่ยงในการทําให้เข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ หรือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและไม่เปิดเผยเรา เป็นต้น

ตัวอย่าง ChatGPT ไม่มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ผู้ใช้แชร์ อาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจถูกเข้าถึงหรือนำไปใช้โดยบุคคลภายนอก

ข้อแนะนำในการแก้ไข ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว หรือข้อมูลที่อาจเป็นอันตราย แนะนำให้ตรวจสอบและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานก่อนใช้บริการ และควรเลือกใช้ระบบที่มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

4. ข้อกำหนดด้านจริยธรรม ChatGPT เป็นโมเดล AI ที่ไม่มีความสามารถในการเห็นและเข้าใจข้อกำหนดของจริยธรรม อาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นสุจริต หรือละเมิดข้อกำหนดทางจริยธรรมตามมาตรฐานที่คาดหวัง ปัญหาด้านจริยธรรมที่พบมี เช่น การควบคุมการส่งออกข้อมูลยังไม่สามารถทําได้ 100% การใช้ ChatGPT ผิดวิธีหรือทำให้เกิดปัญหาที่ผิดต่อกฎหมาย ความวิตกกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ หรือ AI ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ขาดกฎหมายควบคุมอย่างชัดเจน เป็นต้น

ตัวอย่าง ChatGPT อาจสร้างคำตอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริต เช่น การสนับสนุนการกระทำที่ไม่เป็นสุจริต หรือการแสดงความรุนแรง 

ข้อแนะนำในการแก้ไข OpenAI ได้นำเสนอการเปิดเผยข้อจำกัดและข้อตกลงในการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความยุติธรรม นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบและจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดกฎหมาย

5. ข้อจำกัดทางด้านภาษา ChatGPT มีข้อจำกัดในการเข้าใจภาษาที่ซับซ้อน โมเดลอาจไม่เข้าใจคำถามที่มีความกำกวมหรือลักษณะอับอาย และอาจไม่สามารถตอบคำถามที่ต้องการความเห็นหรือความเข้าใจลึกซึ้งของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด

ตัวอย่าง ChatGPT อาจไม่เข้าใจคำถามที่ซับซ้อนหรือลักษณะอับอาย เช่น "ฉันอยู่ในสถานที่มืดและมีเสียงแปลกๆ ทำไม?" โดย ChatGPT อาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้คุณกำลังอธิบายได้อย่างถูกต้อง

ข้อแนะนำในการแก้ไข ในการปรับปรุงความสามารถในภาษาของ ChatGPT สามารถใช้เทคนิคการสร้างชุดข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เพื่อฝึกโมเดลให้เข้าใจและตอบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับคำถามที่ไม่ชัดเจนหรือคำถามที่ต้องการความเห็นเพิ่มเติม. การส่งคำถามแบบเป็นระเบียบและชัดเจนอาจช่วยให้โมเดลสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องและเข้าใจลึกซึ้งของคำถามได้มากขึ้น

การรับรู้ข้อจำกัดที่มีในระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสม ควรศึกษาการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้การใช้เป็นเครื่องมือสนทนาและให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การที่จะประสบความสำเร็จในงานด้าน AI ต้องพยายามแก้ไขและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อข้อจำกัดที่มี และยังต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการปรับปรุงแนวคิดของระบบ AI ต่อเนื่องตลอดเวลา

อยากรู้ว่า ChatGPT เป็นอย่างไรดูได้ที่  หรือ 

    . 

ที่มาข้อมูลภาพ www.arrahmanlive.com

---------------------------------

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด

ระบบ ChatGP รวมข้อมูล

---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật