game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

AI Clustering การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

การจัดแบ่งกลุ่ม (Clustering) ในปัจจุบันมีการใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง หรือที่มักเรียกว่า Machine Learning มาช่วยในการทำงานเพื่อแบ่งกลุ่ม โดยพบว่าเทคนิคการแบ่งกลุ่ม Clustering อยู่ในประเภทการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) เมื่อเราได้กลุ่มที่ระบบจัดแยกไว้แล้ว ก็จะค่อยเข้าไปดูความสัมพันธ์ลักษณะที่มีในแต่ละกลุ่มและกำหนดชื่อให้กลุ่มนั้น ๆ ตัวอย่างการทำ Clustering เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้า ที่ในปัจจุบันพบว่ามีความต้องการและการเปลี่ยนพฤติกรรมไปอย่างรวดเร็ว จนหลายครั้งไม่สามารถกำหนดลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่ตายตัวได้

Clustering เป็นโมเดล Machine Learning แบบ Unsupervised ที่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้หรือแบ่งกลุ่มข้อมูล โดยไม่มีตัวแปรเป้าหมาย ซึ่งจะต่างจากเทคนิค Classification ที่จะใช้ตัวแปรเป้าหมายมาเรียนรู้เพื่อสร้างโมเดล สำหรับอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในการทำ Clustering Model มีหลายวิธีเช่น K-Mean หรือ Hierarchical Clustering ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน

โดยตัวอย่างที่อธิบายได้ดีมากๆเลยก็คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือ Customer Segmentation โดยมักจะใช้เทคนิค Clustering มาช่วย ถ้าลูกค้ามีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็จะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนลูกค้าที่แตกต่างกันก็จะถูกจัดไว้คนละกลุ่ม การจัดกลุ่มจะทำให้เราเข้าใจลักษณะหรือพฤติกรรมของลูกค้าตนเองในแต่ละกลุ่มได้ ทำให้สามารถวางแผนการตลาด ตัดสินใจในธุรกิจ เสนอสินค้า โปรโมชั่น หรือบริการที่ตรงต่อกลุ่มของลูกค้าได้ วิธีการจัดกลุ่มโดยการใช้ข้อมูลเช่นนี้ คือ การทำ Clustering Model นั่นเอง โดยประเภทของการจัดกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- Hard Clustering หรือการกำหนดให้แต่ละชุดข้อมูล แบ่งออกเป็นกลุ่มที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง

- Soft Clustering หรือการที่ข้อมูลมีโอกาสที่จะอยู่ในหลายๆ กลุ่มได้ ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของตัวข้อมูล

Data Science หรือ การสร้าง Data Model เป็นศาสตร์ที่ใกล้ตัว ซึ่งหากสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ได้ ก็จะยิ่งส่งเสริมให้งานนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่มาข้อมูลภาพ www.arrahmanlive.com


---------------------------------

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด.

---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật