game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
AI ปัญญาประดิษฐ์ ความรู้ความชำนาญ (AI Knowledge & expertise)
 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

ความรู้ความชำนาญที่มีในการทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและฝึกฝนให้มีการประมวลผลและสร้างข้อความภาษาธรรมชาติ โดยใช้อัลกอริทึมขั้นสูงและโครงข่ายประสาทเทียมในการเชื่อมโยงประมวลและส่งถ่ายข้อมูล ความเชี่ยวชาญของ AI อยู่ที่งานที่เกี่ยวข้องกับภาษาหรือการเขียนข้อความ เช่น การสร้างข้อความสรุป การตอบปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่มี การแปลภาษา การสรุปประมวลผล การตอบคำถาม และการสร้างแบบจำลองการสนทนา ในแง่ของการประยุกต์ใช้งาน AI มีการนำมาใช้แพร่หลายในวงกว้างหลายด้าน ทำให้ AI ในปัจุจบันมีความสามารถทำงานและเชี่ยวชาญหลายด้านที่อยู่ภายใต้ร่มของการทำงาน AI เช่น

- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เป็นแนวคิดที่จะทำการออกแบบอัลกอริทึม ที่ช่วยให้เครื่องประมวลผลสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่มี และนำมาประมวลผลปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่มี คาดว่า AI จะมีความสามารถในการคิดที่สูงขึ้นต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปและมีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆ 

- การประมวลผลการมองเห็น (Computer vision) เป็นแนวคิดที่จะทำการพัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองที่จะช่วยให้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร สามารถมองเห็นภาพและนำภาพมาประมวลผลตีความ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ทั้งในแบบที่เป็นภาพแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ กราฟฟิก หรือวิดีโอ เป็นต้น

- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) เป็นแนวคิดที่จะทำการพัฒนาระบบภาษา โดยมีการออกแบบระบบที่สามารถฟังเสียง ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ผลที่ได้และนำมาสร้างเป็นภาษามนุษย์ได้ต่อไป นอกจากนั้งยังสามารถทำการแปลความหมายที่ได้ไปมาในภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว

- วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เป็นแนวคิดที่จะทำการออกแบบเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรืออุปกรณืที่มีให้สามารถทำงานได้เองหรือทำงานได้ใกล้เคียงหรือดีกว่างานที่มนุษย์ทำได้ โดยอาจเรียกระบบอัจฉริยะที่สามารถทำงานทางกายภาพได้เองโดยเกิดจากการตั้งค่าต่างๆ ให้กับหุ่นหรือเครื่องจักร

- ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert systems) เป็นแนวคิดที่จะทำการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้สึกและคิดได้เอง สามารถเลียนแบบความสามารถในการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ในขอบเขตเฉพาะเรื่อง

- โครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks) เป็นแนวคิดที่จะทำการพัฒนาแบบจำลองที่เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเรียนรู้และปรับตัวและทำงานได้ใกล้เคียงกับมุนัษย์ เพื่อที่จะสามารถมอบหมายให้เข้าไปทำงานแทนที่มนุษย์ได้ในงานที่มนุษย์ไม่อยากทำ ทำไม่ได้ ทำได้ยาก อันตราย หรือยากลำบาก

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนที่เกิดจากความรู้ความชำนาญ ในการนำเอาปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการทำงานในด้านต่าง ๆ พบว่ายังสามารถนำไปใช้ช่วยการงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก  และยังจะมีการพัฒนาความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพราะงานด้านนี้กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนา แนวคิดการทำงาน เทคนิคในงาน เครื่องมืออุปกรณ์ และโปรแกรมแอปพลิเคชันในงานด้านนี้ใหม่อีกมากมาย และคาดว่าในอนาคตการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาทำงานมีมากเพิ่มขึ้นในหลายสาขา

 

ที่มาข้อมูลภาพ www.arrahmanlive.com


---------------------------------

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด.

---------------------------------

  

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật