game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย Generative AI Google
 

 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย Generative AI Google

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรามาโดยตลอด ซึ่ง AI แสดงศักยภาพที่โดดเด่นในหลายๆ ด้าน ด้วยความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่เป็นได้ตั้งแต่ voice assistant ระบบคำแนะนำ (Recommendation) ไปจนถึงการวินิจฉัยทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามขอบเขตของ AI ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การทำความเข้าใจและแนะนำข้อมูลเท่านั้น แต่กลับถูกพัฒนาสู่การกำเนิดของนวัตกรรม Generative AI

นวัตกรรม Generative AI

Generative AI จัดเป็นหนึ่งในประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเป็น Subset ของ Deep Learning ที่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้จากข้อมูลการฝึกอบรม (Training data) จำนวนมหาศาล เปิดโอกาสการทำงานในด้านต่างๆ เพราะมันสามารถเรียนรู้ที่จะคาดเดาคำถัดไปในประโยค เช่น 'ขนมปังและ ___' มีแนวโน้มที่จะตามด้วย 'แยม' มากกว่า 'เครื่องบิน' ซึ่ง Generative AI ไม่ได้มีความสามารถเพียงสร้างข้อความใหม่เท่านั้น แต่ยังสร้าง รูปภาพ เสียง และวิดีโอได้อีกด้วย ต่างจากโมเดล AI แบบดั้งเดิมที่เน้นการวิเคราะห์และให้ Insight ของข้อมูล

game điện tửLiên kết đăng nhập

Generative AI เป็น Subset ของ Deep Learning

Generative AI ทำงานอย่างไร ?

Generative AI ทำงานโดยใช้กลไกและเทคนิค Machine Learning ขั้นสูง เช่น การจำลองรูปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ (Deep learning) และเครือข่ายประสาทเทียมที่ยิ่งเราเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าไหร่ความรู้เรื่องนั้นก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น (Neural networks) เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ให้คล้ายกับชุดข้อมูลที่เรากำหนด จากการเรียนรู้รูปแบบและลักษณะจาก Training data ช่วยสำรวจขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสริมสร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิด ครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ศิลปะ การออกแบบ การเขียน และความบันเทิง เป็นต้น

game điện tửLiên kết đăng nhập

โมเดล Generative AI สร้างเนื้อหาใหม่จากการเรียนรู้ข้อชุดมูลที่ถูกป้อนเข้ามา

หัวใจหลักของ Generative AI

ความก้าวหน้าของนวัตกรรม Generative AI ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการพัฒนาของ Large Language Models (LLMs) โดยเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสร้างภาษาที่เป็นธรรมชาติได้ดีกว่าที่เคย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หรือแม้แต่เขียนโค้ดเพื่อใช้งานด้วยขนาดของ Training data ที่ใหญ่มาก จะช่วยให้การสร้างข้อความมีความสอดคล้องกับความหมายที่ให้ไว้ใน Input

ตัวอย่างที่ถูกนำไปใช้งาน : การสร้าง Chatbot, การแปลภาษา, การแยกและสรุปข้อมูลจากข้อความ และการเขียนเรียงความ สร้างบทกวี เรื่องสั้น บล็อกโพสต์ และข้อความสร้างสรรค์อื่นๆ

Generative AI บน Google Cloud

Google Cloud ช่วยผลักดันนวัตกรรม Generative AI ผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเครื่องมือบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด พร้อมนำเสนอ 2 เครื่องมือที่โด่ดเด่นสำหรับการใช้งาน Generative AI ที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลของคุณ มอบ Interface ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

1 Generative AI บน Vertex AI

Google Cloud มุ่งมั่นที่จะทำให้ Generative AI สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน Vertex AI จึงเป็น Fully managed Machine Learning platform ที่ผู้ใช้สามารถฝึกฝน Deploy และจัดการ Monitoring ได้เองโดยไม่ต้องเจาะลึกเรื่องการเขียนโค้ดหรือด้านเทคนิคของการพัฒนาโมเดล เพราะ Vertex AI จะจัดสรรและปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการของ Workload อัตโนมัติ

2 Generative AI App Builder

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่า Developer ในกระบวนการสร้างและ Deploy โมเดล Generative AI ได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้งานในระดับองค์กร (Enterprise Grade) ด้วย Pre-built template ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานทั่วไปอย่างการนำเข้าข้อมูลหรือการปรับแต่งอื่นๆ อาศัยการใช้โค้ดที่น้อยลง ทำให้ Developer สามารถสร้าง Interactive applications อย่าง Gen app ,Chatbot หรือ Application ใหม่ ๆ ที่สร้างเนื้อหาตาม Input ได้อย่างรวดเร็ว

.

 

ที่มา 

ข้อมูลภาพ www.arrahmanlive.com


---------------------------------

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) รวมข้อมูลทั้งหมด.

---------------------------------

  game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật