game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Industry4_012 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันใน อุตสาหกรรม 4.0

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามฟังก์ชันใน อุตสาหกรรม 4.0

ในการทำงาน อุตสาหกรรม 4.0 จะพบว่ามีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้ในหลายขั้นตอน โดยอาจแบ่งการทำงานไปตามฟังก์ชันต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในด้านต่างๆ เช่น

- โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน (Manufacturing Execution Systems: MES) ในการทำงาน อุตสาหกรรม 4.0 จะพบว่ามีซอฟต์แวร์ MES ที่จะนำมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานการผลิต ที่สามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์ตามเวลาจริงในโรงงาน โปรแกรมนี้มักจะมีฟังก์ชันที่สำคัญ เช่น การจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

- การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือที่มักเรียกสั้นๆ ว่าระบบ ERP จะเป็นโปแรกรมที่สำคัญในงาน อุตสาหกรรม 4.0 มาก เพราะโปรแกรมนี้หากสามารถนำมาใช้งานได้เต็มที่จะเป็นโปรแกรมที่รวมฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมตลอดทั้งธุรกิจ รวมถึง การเงิน การจัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูล การวางแผนทรัพยากร และการตัดสินใจทั่วทั้งองค์กร

- โปรแกรมจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Lifecycle Management: PLM) ซอฟต์แวร์ PLM จัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบและการพัฒนาไปจนถึงการผลิตและการบำรุงรักษา เปิดใช้งานการทำงานร่วมกัน การจัดการเอกสาร การควบคุมเวอร์ชัน และการจัดการการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

- การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided Design and Manufacturing : CAD/CAM) ซอฟต์แวร์ CAD/CAM ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติ จำลองกระบวนการผลิต สร้างทางเดินเครื่องมือสำหรับเครื่องจักร CNC และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวกรองธุรกิจ (Data Analytics and Business Intelligence: BI) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและ BI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจำนวนมากที่สร้างขึ้นในอุตสาหกรรม 4.0 เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การแสดงภาพข้อมูล การรายงาน การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

- แพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) แพลตฟอร์ม IoT เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์ IoT และเซ็นเซอร์ พวกเขารวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเป็นภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปิดใช้งานการตรวจสอบตามเวลาจริง ระบบอัตโนมัติ และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

- แพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing Platforms) แพลตฟอร์มแบบคลาวด์นำเสนอทรัพยากรการประมวลผลที่ปรับขนาดได้และความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชัน Industry 4.0 โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าสำหรับการโฮสต์และปรับใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และสนับสนุนเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกัน

- เครื่องมือหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics Process Automation: RPA) เครื่องมือ RPA ทำให้งานซ้ำ ๆ และตามกฎในกระบวนการอุตสาหกรรม 4.0 เป็นอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้เลียนแบบการกระทำของมนุษย์และการโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้องค์กรปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพ

- แพลตฟอร์ม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) แพลตฟอร์ม AR และ VR มอบประสบการณ์เสมือนจริงและการจำลองในอุตสาหกรรม 4.0 ใช้สำหรับการฝึกอบรม การบำรุงรักษา การทำงานร่วมกันจากระยะไกล และการสร้างต้นแบบเสมือน เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ

- โซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Solutions) อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูล ระบบ และเครือข่าย เครื่องมือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วยไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก ซอฟต์แวร์เข้ารหัส และเครื่องมือจัดการช่องโหว่เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบอุตสาหกรรม

การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการทำ อุตสาหกรรม 4.0 นั้น จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและวัตถุประสงค์เฉพาะของการทำงาน ความต้องการใช้ขององค์กรต่างๆ อาจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกัน และในส่วนค่าใช้จ่ายอาจมีทั้งที่เป็นแบบเชิงพาณิชย์แบบสำเร็จรูป (COTS) หรือแบบโอเพ่นซอร์ส หรือแบบแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้นๆ

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật